interne medewerkers - Engels-Duitse vertaling (2023)

Een presentatie van de UDE om te downloaden (PDF).

U vindt het ook als Powerpoint-presentatie in deinterngebied voorpersoneel.

Engelse versie ( PDF )

www.unidue.de

Een presentatie van de UDE om te downloaden (PDF).

U vindt de presentatie als Powerpoint-template in deinterngebied voorMedewerkers/ binnenin.

Duitse versie (PDF)

www.unidue.de

BST-medewerkers zijn experts op het gebied van marktgegevens.

Werk kan worden gedeeld tussen uwintern personeelen BST.

Lage maandelijkse kosten zijn inclusief software en services.

www.bst-ag.ch

BST-medewerkers zijn experts op het gebied van marktgegevens.

werk kan zijn tussen deintern personeelsbestanden BST worden gedeeld.

Lage maandelijkse kosten inclusief software en service.

www.bst-ag.ch

De samenwerking zou ik omschrijven als zeer goed.

De samenwerking met CERATIZIT is gebaseerd op voortdurende nauwe ondersteuning van onzeintern personeel.

CERATIZIT garandeert technische assistentie op hoog niveau bij het onderhoud van de bestaande gereedschappen en bij de ontwikkeling van nieuwe soorten gereedschappen."

www.ceratizit.com

De samenwerking zou ik omschrijven als zeer goed.

De nauwe samenwerking met CERATIZIT is gebaseerd op de voortdurende ondersteuning van onzeMedewerkers.

CERATIZIT garandeert eersteklas technische ondersteuning voor het onderhoud van bestaande tools en de ontwikkeling van nieuwe tools."

www.ceratizit.com

De XMU+ is een uitstekende oplossing voor elk bedrijf dat zich geen dure gespreksafhandelingsoplossingen of extra werknemers in de telefoondienst kan veroorloven.

Het biedt een efficiënte en kosteneffectieve automatische schakelfunctie voor externe bellers enintern personeel

Is een zzp'er niet beschikbaar en moet een beller in de wacht worden gezet, dan kan de XMU+ informeren over de vertraging

www.briescom.de

De XMU+ is een uitstekende oplossing voor elk bedrijf dat zich geen dure gespreksafhandelingsoplossingen of extra telefoonpersoneel kan veroorloven.

Het biedt een efficiënte en betaalbare auto attendant-functie voor externe bellers enintern Medewerkers

Als er geen agent beschikbaar is en een beller in de wacht moet worden gezet, kan de XMU+ deze vertraging melden

www.briescom.de

Een andere bevinding:

organisaties leunen te veel opintern personeelom processen opnieuw te ontwerpen, en ze vertrouwen te veel op technologie:

"Het re-engineeren van processen vereist diepgaande expertise en een extern perspectief, terwijl het simpelweg toevoegen van hardware aan een kapot proces kan dienen om inefficiënties eenvoudigweg te 'vergrendelen'", aldus het witboek.

ricoh.at

Nog een resultaat:

Bedrijven vertrouwen er te veel opeigen Medewerkersbij het herontwerpen van processen vertrouwen ze ook te veel op technologie.

"Procesreorganisatie vereist diepgaande expertise en een extern perspectief, terwijl het simpelweg toevoegen van hardware aan een ineffectief proces kan resulteren in 'bestendigende ineffectiviteit'", stelt de whitepaper van het onderzoek.

ricoh.at

Management review, interne en externe audits bij bijzondere gelegenheid

Intern personeelopleiding kwaliteitsmanagement

Aansturing van PTB-assessoren en PTB-auditors

www.ptb.de

Managementevaluatie, interne en externe audits om bijzondere redenen

uit-EnVoortgezet onderwijsbij kwaliteitsmanagement

Aansturing van de PTB-assessoren en de PTB-auditors

www.ptb.de

, gesponsord door Ricoh, waaruit bleek dat bedrijven minder geld uitgeven aan het verbeteren van documentgestuurde bedrijfsprocessen die zijn ontworpen om risico's te beperken, zoals bedrijfscontinuïteit/risicobeoordeling, bedrijfsmonitoring en -controles, en nalevings-/auditprocessen, gebieden die Ricoh aanbeveelt dat bedrijven meer tijd besteden begrijpen en verbeteren.

Uit het onderzoek bleek ook dat het verdrijven van papier uit processen niet noodzakelijkerwijs de efficiëntie verbetert en dat bedrijven te afhankelijk zijn vanintern personeelom kritieke processen opnieuw te ontwerpen.

ricoh.at

Ricoh adviseert bedrijven om meer tijd te besteden aan het begrijpen en verbeteren van deze processen.

Uit het onderzoek bleek ook dat het elimineren van papier uit processen niet noodzakelijkerwijs de effectiviteit verbetert en dat bedrijven overdreven afhankelijk zijnmedewerkersafhankelijk om kritieke processen te transformeren.

ricoh.at

Wij oefenen prestatiebeloning uit.

We ontwikkelen de verkoopbaarheid van onze medewerkers door middel vanintern personeelontwikkeling en bijscholing.

De manier waarop Helbling-medewerkers zich identificeren met onze leidende principes is een essentiële voorwaarde om effectief te kunnen werken in ons bedrijf.

www.helbling.ch

Wij passen prestatiebeloning toe.

We ontwikkelen de inzetbaarheid van onze medewerkers door middel vaninternbevordering en bijscholing.

We zien de identificatie van onze Helbling-medewerkers met onze missieverklaring als een voorwaarde voor succesvol werk in ons bedrijf.

www.helbling.ch

Het garanderen van de kwaliteit van de dienstverlening is bijzonder uitdagend wanneer de investeringsbudgetten beperkt zijn.

Een ander probleem is in veel gevallenintern personeelopdracht :

Tewerkstelling van personeel wordt verondersteld zo laag mogelijk of helemaal niet mogelijk te zijn, aangezien de technische competentie intern niet beschikbaar is.

telenet.de

Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening wordt een bijzondere uitdaging wanneer de investeringsbudgetten beperkt zijn.

Een ander probleem komt vaak voort uitintern inzet van personeelMaar:

Dit moet zo laag mogelijk worden gehouden of is helemaal niet mogelijk, omdat de specialistische competentie niet in huis is.

telenet.de

Implementeren

Doorintern personeeltraining volgens de brandsync® methode garanderen wij dat uw nieuwe merkimago gedragen wordt door alle merkambassadeurs.

Het essentiële doel is om uw medewerkers te laten begrijpen dat de emotioneel-intuïtieve manier van denken van elk individu werkt als een filter voor prikkels en informatie.

www.trio-group.de

Implementeren

Metintern werknemerstrainingop basis van de brandsync® methode zorgen we ervoor dat het nieuwe merkimago gedragen wordt door alle merkambassadeurs.

Het essentiële doel is om bij medewerkers begrip te creëren dat hun eigen emotioneel-intuïtieve manier van denken werkt als een filter voor prikkels en informatie.

www.trio-group.de

Opvolgingsplanning en borging van leiderschapskwaliteit door middel van Leadership Quality Gates.

Een hoogwaardige opvolgingsplanning is een voorwaarde om vacatures vlot te kunnen vervullenintern personeel.

Het is ook een instrument waarmee we talentvolle jongeren kunnen doorstromen, ontwikkelen en loopbaanperspectief kunnen bieden.

www.e-paper.telekom.com

Opvolgingsplanning en het waarborgen van leiderschapskwaliteit door middel van leiderschapskwaliteitspoorten.

Enerzijds is een hoogwaardige opvolgingsplanning een voorwaarde voor een vlotte opvolgingsplanningintern vervanging.

Anderzijds is het een instrument waarmee we talentvolle mensen kunnen stimuleren en ontwikkelen en concreet perspectief kunnen bieden.

www.e-paper.telekom.com

Alle data (klanten, partners, leveranciers, stakeholders) verzameld in één systeem.

Toegang voor verschillende gebruikersgroepen (intern personeel, EDA-medewerkers in het buitenland , externe contactcentermedewerkers )

Automatische klantsegmentering voor de exportsector

www.bsiag.com

Alle data (klanten, partners, leveranciers, stakeholders) vastgelegd in één systeem

Toegang voor verschillende gebruikersgroepen (intern Medewerkers, FDFA-medewerkers die in het buitenland werken, externe contactcentermedewerkers)

Automatische klantensegmentatie voor het exportgebied

www.bsiag.com

Een andere bevinding:

organisaties leunen te veel opintern personeelom processen opnieuw te ontwerpen, en ze vertrouwen te veel op technologie:

"Het herontwerpen van processen vereist diepgaande expertise en een extern perspectief, terwijl het eenvoudigweg toevoegen van hardware aan een defect proces kan dienen om inefficiënties simpelweg te 'vergrendelen'", aldus de whitepaper.

ricoh.at

Nog een resultaat:

Bedrijven vertrouwen er te veel opeigen Medewerkersbij het herontwerpen van processen vertrouwen ze ook te veel op technologie.

"Procesreorganisatie vereist diepgaande expertise en een extern perspectief, terwijl het simpelweg toevoegen van hardware aan een ineffectief proces kan resulteren in 'bestendigende ineffectiviteit'", stelt de whitepaper van het onderzoek.

ricoh.at

Bedrijfstechnologiekantoor van het bedrijf in Milaan.

De ondersteuning van het CBG na mijn intrede in het bedrijfsleven is doorgegaan dankzij deintern personeelen een sterk netwerk van relaties ontwikkeld via de alumnigemeenschap.

Rodrigo Mella Venegas Master in European Business 2010, Parijs / Madrid

www.escpeurope.eu

Het Business Technology Office van het bedrijf in Milaan Ik ben zeer tevreden.

Ook na mijn studies heb ik kunnen profiteren van de internationale contacten van ESCP Europe en vooral van het sterke alumninetwerk.

Rodrigo Mella Venegas Master in European Business 2010, Parijs / Madrid

www.escpeurope.eu

De productexpertise, implementatie-ervaring en uitgebreide kennisbank van beleid, procedures, regels en documentatie van McAfee Solution Services maakt snellere productinstallatie en -migratie mogelijk - in de kortst mogelijke tijd.

Zorg voor de meest efficiënte beveiligingsimplementatie Voorkom dat de productiviteit van uwinternHETpersoneel.

Door McAfee Solution Services in te schakelen, zorgt u ervoor dat uw IT-personeel niet wordt overladen met beveiligingsimplementatietaken die kunnen afleiden van kritieke dagelijkse verantwoordelijkheden.

www.mcafee.com

De productkennis, implementatie-ervaring en uitgebreide kennisbank van beleidsregels, procedures, regels en documentatie van McAfee-oplossingsservices maken snellere productinstallatie en -migratie mogelijk - in de kortst mogelijke tijd.

Zorg voor de meest efficiënte implementatie van beveiliging Voorkom dat uw productiviteit wordt benadeeldintern IT-contactadvertenties.

Door McAfee-oplossingsservices te gebruiken, zorgt u ervoor dat uw IT-personeel niet wordt overbelast met beveiligingsimplementatietaken die hen kunnen afleiden van kritieke dagelijkse taken.

www.mcafee.com

Opgericht

Voor elke taak stelden we het ideale team samen bestaande uit ontwikkelaars, projectmanagers en specialisten – voor perfect teamwork tussen externe enintern personeel, IT en business , gebruikers en beheer .

Meer "

www.bsiag.com

Opgericht

Voor elke taak stellen we het ideale team van ontwikkelaars, projectmanagers en specialisten samen - voor een perfecte samenwerking tussen externe enintern, IT en business, gebruikers en beheer.

meer "

www.bsiag.com

De hoofdtaak van een ombudsman is om in vertrouwen informatie te ontvangen over bedrijfsgerelateerde misdrijven, ongeoorloofde handelspraktijken en/of overtredingen van regels die schadelijk zijn voor het bedrijf.

Voor informanten die geen contact willen opnemen met deintern personeelwie in dergelijke situaties verantwoordelijk is, is de externe ombudspersoon een extra contactpersoon buiten de onderneming die het beroepsgeheim van een advocaat heeft en dus geheimhoudingsplicht heeft.

www.giz.de

De centrale taak van de ombudsvrouw is het vertrouwelijk in ontvangst nemen van meldingen van bedrijfsgerelateerde strafbare feiten en ongeoorloofde handelspraktijken en regelovertredingen ten laste van het bedrijf.

Klokkenluiders die hier eigenlijk niet mee bezig zijninternIndien u contact wenst op te nemen met de verantwoordelijke autoriteiten, beschikt u over een extra contactpersoon buiten de onderneming in de vorm van de externe ombudsvrouw, die onderworpen is aan het advocaat-cliëntgeheim en dus degeheimhoudingsplichtonderwerp.

www.giz.de

Hoe kan ik IT inzetten om bedrijfsprocessen op een flexibele en veilige manier te ondersteunen?

Hoe kan ik de werkdruk op mijninternHETpersoneelen kosten verlagen?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat we over de vaardigheden beschikken om in de toekomst met toenemende eisen om te gaan?

www.bechtle.com

Hoe kan ik bedrijfsprocessen flexibel en veilig ondersteunen met IT?

Hoe maak ik het mijninternHet aanverlichtenen kosten besparen?

Hoe kan ik de vereiste vaardigheid bieden voor toekomstige verhoogde vereisten?

www.bechtle.com

Personeelsmarketing is gericht op bestaande en potentiële medewerkers / sollicitanten, daarom maken we onderscheid tussen interne en externe personeelsmarketing.

Terwijlintern personeelmarketing is grotendeels afgeleid van de bedrijfsprincipes, en componenten als loyaliteit van medewerkers door middel van incentivesystemen, effectieve personeelsontwikkeling en bedrijfsidentificatie staan ​​voorop, externe personeelsmarketing richt zich op het werven van nieuwe medewerkers.

www.blg.de

We maken daarom onderscheid tussen interne en externe personeelsmarketing.

TerwijlinternPersoneelsmarketing is grotendeels ontleend aan de missie van het bedrijf en onderdelen als medewerkersloyaliteit door middel van incentivesystemen, effectieve personeelsontwikkeling en bedrijfsidentificatie staan ​​op de voorgrond, de focus van externe personeelsmarketing ligt op het aantrekken van nieuwe medewerkers.

www.blg.de

• We gebruiken onze eigen checklists zodat er geen belastingvoordeel aan u voorbij gaat.

• Onspersoneelregelmatig ondergaatinternen externe opleiding.

3.

www.münster-stb.de

Met onze interne checklists zorgen we ervoor dat u geen fiscaal voordeel misloopt.

bijMedewerkersregelmatig acceptereninternen externe trainingen.

3.

www.münster-stb.de

FAQs

Hoe zeg je werknemer in het Engels? ›

werknemer {de}

employee {znw.}

Wat is Randstad in het Engels? ›

Vertaal Matrix voor Randstad:
Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agglomeration of cities in the NetherlandsRandstad
conurbation of Western HollandRandstad
urban agglomerationRandstadrandstad

Hoe heet een NV in het Engels? ›

naamloze vennootschap {de}

limited liability company {znw.}

Hoe zeg je Klaroen in het Engels? ›

de klaroenthe horn ; the trumpet ; the cornet ; the clarion ; the tooter ; the car horn ; the wind instrument ; the motor horn
klaroenarmy bugle ; bugle ; amaranth

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 01/11/2024

Views: 5696

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.